fbpx

SÖZLEŞME

Madde 1 – TARAFLAR

Bir tarafta Kepir Caddesi No:32 Ozan City A2/19 Bağlıca – Etimesgut ANKARA adresinde mukim ELİPS BİLİŞİM ile diğer tarafta……………………………………………………………… …………………….……………………………………………………………………………………..….………………………………………………………………………………………………………..…..……………………………………………………………………………………………………….adresinde mukim ………………………………………………………………….(bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

Madde 2 – KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının ve aracılık hizmetlerinin ELİPS BİLİŞİM tarafından hazırlanması ve yayımlanması hizmetlerini kapsamaktadır.

Madde 3 – MÜŞTERİ’nin YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1       MÜŞTERİ, ELİPS BİLİŞİM tarafından taahhüt edilen web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli dokümanları ve ELİPS BİLİŞİM tarafından talep edilen ilave bilgileri kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ’nin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden ELİPS BİLİŞİM sorumlu tutulamaz.

3.2       MÜŞTERİ’ye özel web sayfasının (talep edilmesi durumunda) ilk yayınından sonra yapılacak değişiklikler ve yenilikler MÜŞTERİ’ye teslim edilecek şifre aracılığı ile, eğitim setinde belirtilen usullerle MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilecektir.

3.3       MÜŞTERİ, ELİPS BİLİŞİM tarafından sağlanan online hizmetler aracılığı ile yayınlanan tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, ELİPS BİLİŞİM’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.4       MÜŞTERİ, ELİPS BİLİŞİM tarafından sağlanan online hizmetler aracılığı ile yayınlanan tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, ELİPS BİLİŞİM‘in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder. Fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların içeriğinde Uluslararası ceza mevzuatlarında suç sayılan ifadelerde bulunamayacağını önceden beyan eder, aksi halde sözleşme tek taraflı ve haklı olarak feshedilecektir.

3.5       Kullanıcılar eliyle veya kötü niyetli girişimler sonucu oluşan, veri-tabanı hataları, veri kayıpları ve diğer sorunlardan ELİPS BİLİŞİM sorumlu tutulamaz.

 

Madde 4 – ELİPS BİLİŞİM’in YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1       Genel

4.1.1    ELİPS BİLİŞİM, tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyulan yazılımları (okulsecelim.com yönetimi, ilk web tasarımı, sosyal medya tanıtımları, uygulama yönetimi vb.) hazırlamakla ve sözleşme geçerlilik süresince yayımlamakla yükümlüdür.

4.1.2    ELİPS BİLİŞİM, MÜŞTERİ’ye sağlanmakta olan hizmetlerle (okulsecelim.com, sosyal medya tanıtımları, uygulama yönetimi) ilgili oluşabilecek ve ELİPS BİLİŞİM kaynaklı oluşan hataları ve sorunları 48 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.

4.1.3    ELİPS BİLİŞİM, MÜŞTERİ bilgilerini 3’üncü şahıslarla paylaşmamayı taahhüt eder.

4.2       www.okulsecelim.com

4.2.1    ELİPS BİLİŞİM, MÜŞTERİ tarafından tedarik edilen okul özellikleri, fotoğraf, iletişim ve benzeri bilgileri sözleşme süresi boyunca ilgili okul sayfasında yayımlamakla yükümlüdür.

4.2.2    “Öne Çıkanlar” hizmeti kapsamında, MÜŞTERİ’nin okulunun fotoğrafı ve kategorisi belirtilecek şekilde ana sayfada yer alması sağlanacaktır. “Öne Çıkanlar” fiyatları EK-A’da belirtilmiştir.

4.2.3    “Aile Gazetesi” sayfasında uzmanlar tarafından eğitim alanında yayınlar yapılacaktır. “Aile Gazetesi”nde istenilen konuda uzmanlar tarafından yazılacak kurumsal yayınları yaptırmak EK-A’da belirtilen fiyatlar dahilinde faturalandırılacaktır.

4.3       Mobil Kreş Uygulaması

4.3.1    ELİPS BİLİŞİM tarafından sağlanacak Mobil Kreş Uygulaması hizmeti, okul ile velilerin arasında iletişim sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

4.3.2    Uygulama hizmeti kurumsal üyelik gerektirmekte olup, velilerin sisteme kaydedilmesi ELİPS BİLİŞİM koordinesinde okul yönetimi tarafından sağlanacaktır. Velilerin sisteme kaydı EK-A’da belirtilen fiyatlar dahilinde faturalandırılacaktır.

4.3.3    ELİPS BİLİŞİM, Uygulamada yer alan veli, öğrenci ve öğretmen bilgilerini 3’üncü şahıslarla paylaşmamayı taahhüt eder.

4.4       Sosyal Medya Reklamları

4.4.1    ELİPS BİLİŞİM, hizmetin alınması durumunda MÜŞTERİ adına belirlenen sosyal medya hesapları üzerinden, ELİPS BİLİŞİM tarafından oluşturulan reklam kampanyaları ile, sosyal medya reklamları yayımlamakla yükümlüdür.

4.4.2    Sosyal medya hizmetleri kapsamında sağlanacak ilave hizmetler EK-A’da belirtilen fiyatlar dahilinde faturalandırılacaktır.

4.4.3    Sosyal medya planlamaları ve uygulamalarında ELİPS BİLİŞİM her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

4.5       Özel Web Sitesi

4.5.1    MÜŞTERİ’ye özel web sitesinin bitmiş hali sözleşme imzalandıktan sonra 30 iş günü içinde teslim edilecektir. İlgili web sitesi yönetici şifrelerinin ve eğitim setinin MÜŞTERİ’ye teslim edilmesinden sonra ELİPS BİLİŞİM’in “müşteriye özel web sitesi” açısından sorumlulukları ortadan kalkar.

4.5.2    ELİPS BİLİŞİM, sözleşme geçerliliğini koruduğu sürece müşteriye özel web sitenin arama motorlarındaki pozisyonunu izlemekle ve/veya arama motorlarındaki sonuçlar ile ilgili yükümlü değildir. MÜŞTERİ tarafından talep edilmesi durumunda, arama motorlarındaki pozisyonun iyileştirilmesi için Arama Motoru Optimizasyonu hizmet anlaşması kapsamında ELİPS BİLİŞİM tarafından hizmet verilebilecektir.

4.5.3    Müşteriye özel web sitesi için uygun alan adı ELİPS BİLİŞİM tarafından uygun olan alan adları arasından MÜŞTERİ ile koordine kurularak belirlenecektir.

4.5.4    İlgili alan adı için barındırma (hosting) hizmeti süresi 1 yıldır.

4.5.5    Web Sitesi Hosting ve Domain hizmetlerinin 1 yıl sonunda yenilenmesi için 100 Amerikan Doları (USD) (KDV Hariç) ücret talep edilecektir.

4.6       İzlenim Yönetimi

Sosyal medya reklamları ile ilgili raporlar ELİPS BİLİŞİM tarafından analiz edilerek MÜŞTERİ’ye sunulacaktır.

Madde 5 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1       İşbu sözleşme ile taahhüt edilen ve EK-A’da MÜŞTERİ tarafından seçilen üyelik hizmetlerinin süreleri tek seferlik, 30(otuz) gün, 6(altı) ay ve 1(bir) yıl olarak belirlenmiştir.

5.2       Hizmet bedelleri tek seferlik, 30(otuz) günlük 6(altı) ay ve 1(bir) yıllık süre için EK-A’da belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

5.3       İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetler dışındaki hizmetlerin talep edilmesi durumunda ortaya çıkacak ek ücret faturalandırılacaktır.

5.4       Hizmet bedeli MÜŞTERİ tarafından ELİPS BİLİŞİM’e  ödenecektir.

5.5       Ödemelerin yapılmaması durumunda, ELİPS BİLİŞİM taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

5.6       Sözleşmenin konu yapıldığı alan adı www.okulsecelim.com ve Mobilkreş uygulamasıdır.

Madde 6 – CAYMA HAKKINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Müşteri [email protected] e-posta adresine mail atıp onay alarak  veya 0312 504 41 50 numaralı telefondan ulaşmak suretiyle hizmetten vazgeçtiğini bildirerek, hizmet aldığı ay bazında EK-A’da belirtilen aylık ücretler ve faturalandırılmış vergi bedellerinin tahsil edilmesi şartıyla, cayma hakkını kullanabilir.

Madde 7 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde ANKARA ETİMESGUT mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 7 (yedi) madde ve EK-A ile birlikte toplam 5 (beş) sayfadan oluşan işbu sözleşme ……../………/……….. tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

ELİPS BİLİŞİM                                                              MÜŞTERİ                            

( Kaşe veya İmza )                                                        ( Kaşe veya İmza )

Elips Bilişim

Kepir Cad. no:32 A2/19

Etimesgut – ANKARA

Etimesgut Vergi Dairesi

VKN: 5260115645

 

Pdf olarak indirmek için tıklayınız.