fbpx

Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcılık

Gelişimin en hızlı olduğu dönem olan erken çocukluk döneminde çocukların ne denli yaratıcı oldukları tartışmasız kabul edilmektedir. Yaşam kalitesini arttırarak daha refah içinde yaşamanın en etkili yollarından birisi de, yaratıcı düşünme ve sorunlara yaratıcı...

Çoklu Zeka Kuramı

Günümüz halk arasında hala devam eden eski anlayışta zekâ sayısal ve sözel olarak sınıflandırılıp sayısal zekâya sahip bireylerin daha zeki ve daha çalışkan olduğu kanaati hâkimdir. Oysa Harward Üniversitesi öğretim üyesi Howard Gardner zekâya yeni ve zengin bir bakış...

Neden Okul Öncesi Eğitim?

Eğitimin yaşam boyu devamı yönünde birçok görüş bulunmaktadır. Okul öncesi eğitim ise yapılan tüm analiz ve çalışmalara rağmen 0-6 yaş grubu üzerine olması nedeniyle ucu açık bir alan olmaya devam etmektedir. Okul öncesi eğitim, insanımız için bir zorunluluk mudur?...

Okul Öncesi Eğitimin Tarihçesi

Dünya Çapında Okul Öncesi Eğitim Uygulamaları Öncüleri: Erken çocukluk eğitimi olarak da isimlendirilen bu eğitim genel itibariyle çocuğun doğumundan ilkokul dönemine kadar olan 0-6 yaş dönemini içermektedir. Günümüze kadar  yapılan bilimsel çalışmalar bu döneminde...